van der Put advocatuur


Van der Put Advocatuur, gevestigd in Breda, is geen afstandelijk advocatenkantoor maar een laagdrempelig kantoor met korte lijnen. Belangrijke speerpunten voor het kantoor zijn arbeidsrecht, verbintenissenrecht,  huurrecht en de incasso praktijk.

Wij zijn er met name voor ondernemers. Ondernemen is kansen pakken en risico’s nemen. Door onze specialistische kennis en ruime ervaring zorgen wij ervoor dat kansen verantwoord kunnen worden omgezet in daden en risico’s beheersbaar worden, zodat u uit de problemen komt of er niet in raakt.

Wij hechten veel waarde aan een prettige, transparante samenwerking met onze cliënten. Hierbij staat wederzijds vertrouwen en open communicatie voorop. Daarnaast staat ons kantoor bekend om haar uitstekende bereikbaarheid (24/7) en prijs/kwaliteit verhouding.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

_Arbeidsrecht

Van der Put Advocatuur kan u onder meer bijstaan bij geschillen inzake:

 • Arbeidsovereenkomsten;
 • Arbeidsvoorwaarden;
 • Arbeidsverhoudingen;
 • Arbeidsomstandigheden;
 • Concurrentiebeding / Relatiebeding;
 • Medezeggenschap;
 • Ontslag (opzegging, ontbinding, ontslag op staande voet);
 • Ontslagvergoeding;
 • Reorganisatie en Sociaal Plan;
 • Werkgeversaansprakelijkheid
_Verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht vormt de basis voor alle overeenkomsten en vormt een groot deel van onze werkzaamheden. Het is dan ook een zeer veelomvattend terrein.

Veelal gaat het daarbij om conflicten over de uitleg van contracten (zowel tussen ondernemers als tussen particulieren). U kunt daarbij denken aan consumentenzaken, koop- en verkoop van onroerend goed met (verborgen)gebreken alsmede burengeschillen.
Zowel bij het opstellen van diverse overeenkomsten als in conflicten voortvloeiende uit gesloten overeenkomsten staan wij u graag bij. Hieronder treft u een aantal voorbeelden van contracten die Van der Put Advocatuur voor u kan opstellen.

 • algemene leverings-, verkoop- en betalingsvoorwaarden
 • arbeidscontracten
 • huurcontracten
 • licentie-overeenkomsten
 • onderhoudscontracten
 • automatiseringscontracten
 • koopovereenkomsten
 • managementovereenkomsten
 • franchise-overeenkomsten
 • vennootschapscontracten
 • distributiecontracten
_Incasso

Het komt niet zelden voor dat facturen onbetaald blijven. Of u heeft aan een afnemer zaken geleverd maar deze betaalt niet. Het kan ook zijn dat uw wederpartij in betalingsproblemen verkeert of dat hij meent dat u niet aan uw verplichtingen heeft voldaan. Al dit soort zaken vereist een andere aanpak.

Het innen van geld is voor Van der Put Advocatuur meer dan alleen maar het versturen van een aanmaningsbrief. Het innen van (geld)vorderingen of het voeren van verweer vereist een professionele aanpak. Daarvoor kunt u altijd bij ons terecht.

_Huurrecht

Regelmatig staan wij zowel verhuurders als huurders van woon- en bedrijfsruimten terzijde.

U kunt bij ons terecht voor advies en juridische begeleiding bij geschillen voor wat betreft onderhoud, onderhuur, renovatie, het beoordelen en opstellen van huurovereenkomsten, huurprijswijzigingen en ontruiming.

_Contact

Van der Put Advocatuur

H.J.W.A. (Hein) van der Put
Advocaat
Nieuwstraat 15A
4811 WV Breda

T: +31 (0)6 5468 4984

  Naam

  Telefoonnummer

  E-mailadres

  Uw vraag of bericht